SKLO KOLEM NÁS.
 

Zde máte k dispozici plánovací kalendář, kde si vyberete Vám vyhovující volný termín pro konání přednášky. Máte-li zájem o více dní, prosím, označte si je všechny. Následně ode mě dostanete potvrzující e-mail.
 

Dobrý den.

Jmenuji se Michal Zahradník, jsem vyučený technický sklofoukač, představitel prakticky jednoho z nejstarších sklářských rodů v Čechách. Sklářské řemeslo se u nás v rodině dědilo nepřetržitě od roku 1775 a já jsem již osmou generací sklářů, s více jak padesátiletou praxí. S některými svými výrobky jsem zapsán i v českém vydání Guinessovy knihy rekordů.

 

Pro vaší školu Vám nabízím dvouhodinovou přednášku o skle provázenou praktickými ukázkami tvarování skla nad kahanem. Přednáška je cílená pro žáky školek, základních škol, táborů a pod.

S obsazením samostatně jedné třídy na jednu dvouhodinovku (2x45min). Takto je možné během jednoho dne provést na vaší škole až 4 cykly pro čtyři třídy.

 

 

 

Při částečném zredukování teoretické části lze přednášku realizovat i pro děti předškolního věku. Z praxe je zřejmé, že již děti od tří let věku jsou shopny si skleněnou kuličku nafouknout. U mladších pak bývá hlavním problémem utěsnění rtů okolo trubičky, takže funí sice pěkně, ale všude okolo...Nespornou výhodou menšího kolektivu v rámci jedné třídy je individuální přístup ke každému žáku. 

Ovšem v případě, že je málo času a hodně dětí, lze provést i variantu kdy mojí přednášku, cca 35 minut, provedu pro všechny děti najednou, třeba v tělocvičně, a pak si chodí postupně foukat kuličky, bez ohledu na přestávky. Tak to pak za 60 minut stihne cca 35-45 dětí.

 


Zájem dětí o toto řemeslo je značný. Jejich pokusy o vyfouknutí skleněné kuličky jsou k vůli bezpečnosti prováděny tak, že sám sklo roztavím na patřičnou teplotu a oni pouze foukají. Protože vím, že se to leckdy na první pokus nepovede, tak si to zkusí znova, tak, aby si každý mohl svůj výtvor odnést domu.


 

 

Stručný obsah přednášky:

 
 • Historie skla, první nálezy, báje a pověsti.
 • Definice a složení skla, jeho druhy a oblasti využití.
 • Vlastnosti mechanické, chemické, optické.
 • Sklo v přírodě. Vltavín, Obsidián, Filgurity, Pemza

 

Praktické ukázky:

 
 • Pnutí ve skle.
 • Lepivost žhavého skla.
 • Tepelná vodivost.
 • Skleněná nit.
 • Skleněná pružina.
 • Skleněný "papír".
 • Tažení.
 • Foukání.
 • Mačkání.
 • Střihání nůžkami.
 • Mimořádné vlastnosti křemenného skla.
 • Praktické vyzkoušení foukání skla samotnými žáky.

 

Moje pracoviště je plně mobilní, jeho příprava trvá cca 20 minut a jsem zcela soběstačný. Můžu vystupovat přímo ve třídě a můj pracovní prostor zaujímá přibližně 2 x 2 m. Pro zajištění vyšší bezpečnosti používám maloobjemové lahve s PB a kyslíkem.

 

 

Z hygienických důvodů má každé dítě svojí vlastí trubičku k foukání, která byla předtím umyta v desinfekci

 

Cena:

 

Cena je 100,- Kč na žáka, minimálně však 5.000,- Kč denně, + cestovné ve výši Kč 8,-/km

 

Školy nyní realizují své projekty v šablonách z Operačního programu Jan Amos Komenský. Záznamy  z projektových dnů se už vyplňovat nebudou.

 

Pro objednání potřebuji vědět:

 

 • Adresu školy.
 • Kontaktní osoba.
 • Den konání (nutno dohodnout předem). Viz "Plánovací kalendář"
 • Časový rozvrh (v kolik hodin má začít první přednáška).
 • Počet tříd.
 • Kde se učebna nachází. (Vybavení váží cca 70kg, tak abych počítal s potřebným časem k jeho instalaci. 10.patro bez výtahu mě, pravda, potrénuje, ale když sotva dechu popadám tak toho moc nenamluvím a nenafoukám... :D).
 • Přibližný počet žáků.

 

 

Zde máte k dispozici plánovací kalendář, kde si vyberete Vám vyhovující volný termín pro konání přednášky. Máte-li zájem o více dní, prosím, označte si je všechny. Následně ode mě dostanete potvrzující e-mail.