Tříminutové video výroby parního stroje ze skla v sestříhané a zrychlené verzi naleznete zde.

 

Druhý, jednoválcový, parní stroj


    Poučen předcházejícími chybami, jsem začal přemýšlet o jiné konstrukci, která by byla "čistší" jak z hlediska řemeslného, tak i funkčního. Jednak jsem zvětšil velikost setrvačníku z původních 95 mm na 127 mm, abych získal větší hybnost. Také jsem zmenšil průměr šoupěte z 10mm na 7 mm, abych snížil škodlivé protitlaky. Další změna byla v uložení klikovek od pístu a šoupěte. Obě jsem umístil co nejblíže k setrvačníku, aby se co nejvíce snížily krutné síly potřebné k jejich pohonu. Dále jsem předělal uchycení pístního čepu, takže již není pevně vtaven, ale do pístu jsou vyvrtány otvory, kudy čep prochází. Tím jsem získal i možnost ojnici v pístu vycentrovat pomocí krátkých trubiček, takže ta se tam již nemohla pohybovat ze strany na stranu.

    Ovšem největší a podstatné změny jsem docílil tím, že jsem si vyrobil diamantové vybrušovací nástroje. O tom jak jsem je vyráběl se zmiňuji ve stati Mé sklářské začátky

 

    Zde je vidět, jak to běží na vzduch:

www.youtube.com/watch?v=V9DIPqyieXg

    A jak již to tak bývá, každý pokrok musí být náležitě potrestán a tak i broušení diamantem se ráčilo projevit, Bohužel, až na závěr, kdy bylo vše sestaveno a na vzduch běhalo vše krásně lehce. Ovšem v okamžiku, kdy jsem použil páru, tak vlivem roztažnosti se začal píst roztahovat víc, než válec, který byl z venku ochlazován. Tím pádem se to začalo přidírat, až došlo k úplnému zastavení. Takže jsem byl nucen všechny pohybující části ještě vzájemně dobrousit jemným brusivem hrubosti 600.

 

 A tady to běhá již na páru:

https://www.youtube.com/watch?v=73txXT21aZU