Tříválcová lokomotiva.

 

    Protože jednoválcový parní stroj ke své funkci potřebuje setrvačník k překonání "mrtvého" chodu, tak při konstrukci skleněné lokomotivy jsem použil tří válců, jejichž pracovní úhly jsou posunuty po 120°. A vzhledem k tomu, že napojení ojnic pístů a pohonu šoupat, v jedné rovině by neůměrně prodloužilo délku hnané nápravy, zvolil jsem odvození pohybu šoupat zcela originálním způsobem. Mimochodem tato konstrukce byla nejvíce obdivována na desítkách výstav parních strojů u nás i ve světě, protože na kovových modelech se s tímto řešením nikdo doposud nesetkal. Ale opět se projevila závada. Tentokrát v tom, že kondenzující mokrá pára po několika okamžicích začne zvyšovat třecí odpor na vodítkách šoupat a lokomotiva se zastaví.

 

    Proto jí můžete vidět v běhu pouze na vzduch a to zde:

www.youtube.com/watch?v=zA0YYbQdwbETříválcová lokomotiva